Đầu in phun Canon G1000, G2000, G3000 bị tắc mực ? Cách vệ sinh

Với seri máy in phun màu Canon G1000, G1010, G2000, G2010, G3000, G3010..nếu bạn in nhiều hay in liên tục trong thòi gian dài sẽ dẫn đến việc đầu phun in ra không đúng màu, mất màu, hay sọc kẻ trắng….Nếu bạn để lâu không in, hay để mực trong bình cạn hết mực máy …
Đọc tiếp Đầu in phun Canon G1000, G2000, G3000 bị tắc mực ? Cách vệ sinh