Card Formatter Máy in là gì ? Khi nào bạn cần phải thay ?
description

Card Formatter Máy in là gì ? Khi nào bạn cần phải thay ?

Card Formatter Máy in là gì ? Khi nào bạn cần phải thay ? Card formatter máy in hay còn gọi là main điều khiển (PBA). Nó là một bảng mạch điện tử bao gồm, ram, chip, cổng giao tiếp USB, LAN…có chức năng điều khiển toàn bộ hoạt động …