Hướng dẫn cách in hai mặt cho máy in không có Duplex (in đảo mặt)

In đảo mặt hay cách in hai mặt giúp người dùng tiết kiệm giấy và chi phí hàng tháng cho doanh nghiệp Những máy in thông dụng hiện nay như: Canon 2900, Canon 6030, canon 1210, HP 1020, HP 1010, HP 1005  …… các bạn chỉ in được một mặt mà không có chế độ …
Đọc tiếp Hướng dẫn cách in hai mặt cho máy in không có Duplex (in đảo mặt)