[ Bài 2 ] Error Code Kyocera Photocopy – Mã Lỗi Máy Photo Kyocera 4002i / 5002i / 7002i

error code kyocera

Tiếp theo bài trước, hôm nay Máy Văn Phòng NHK Việt Nam sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các mã lỗi máy photocopy Kyocera hay còn có tên gọi gọi khác là Error Code Kyocera Photocopy

Error Code Kyocera Photocopy

error code kyocera

Máy Văn Phòng NHK Việt Nam chuyên : sửa lỗi Error Code Kyocera Photocopy tại Đống Đa , Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông và các vùng lận cận khu vực ở Hà Nội

Mã s: C1000 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:MP nâng lỗi động cơ
 • Nguyên nhân:1. Công tắc vị trí MP không bật trong vòng 1850ms khi xoay động cơ nâng MP theo hướng đi xuống. Công tắc vị trí MP không tắt trong vòng 1600ms khi xoay động cơ nâng MP theo hướng lên trên.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra tấm đáy MP Tấm đáy MP không hoạt động bình thường. Nếu tấm đáy MP của khay MP không di chuyển theo chiều dọc, hãy sửa hoặc thay đế nâng. 2 Kiểm tra cần nâng Cần nâng không được gắn đúng cách. Kiểm tra xem cần nâng có bị cam động cơ thang máy dịch chuyển theo phương thẳng đứng hay không hoặc nó có quá tải hay không. Sau đó, lắp lại khay MP. Sau đó, thay khay MP nếu nó không được cố định. 3 Kiểm tra bánh răng truyền động Bánh răng truyền động không quay đúng cách. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động nâng lên tấm đáy MP có quay trơn tru hoặc không có tải quá mức. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. 4 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục. • Công tắc vị trí MP – Đầu nối rơ le – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 5 Thay thế động cơ thang máy MP Động cơ thang máy MP không hoạt động đúng cách. Thay thế động cơ nâng MP. 6 Kiểm tra công tắc định vị MP Công tắc định vị MP không được gắn đúng cách. Gắn lại công tắc định vị MP. 7 Thay thế công tắc định vị MP Công tắc định vị MP bị lỗi. Thay thế công tắc định vị MP. 8 Thay thế PWB ổ nguồn cấp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 9 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 10 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 6 Kiểm tra công tắc định vị MP Công tắc định vị MP không được gắn đúng cách. Gắn lại công tắc định vị MP. 7 Thay thế công tắc định vị MP Công tắc định vị MP bị lỗi. Thay thế công tắc định vị MP. 8 Thay thế PWB ổ nguồn cấp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 9 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 10 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 6 Kiểm tra công tắc định vị MP Công tắc định vị MP không được gắn đúng cách. Gắn lại công tắc định vị MP. 7 Thay thế công tắc định vị MP Công tắc định vị MP bị lỗi. Thay thế công tắc định vị MP. 8 Thay thế PWB ổ nguồn cấp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 9 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 10 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 9 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 10 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 9 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 10 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB
  • Mã s: C1010 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Động cơ thang máy 1 lỗi
 • Nguyên nhân:Một trong hai điều sau đây được phát hiện liên tục 5 lần.1. Nâng cảm biến giới hạn trên 1 không bật sau khi vượt qua 16 giây kể từ khi khay 1 được lắp vào. Tín hiệu khóa không được phát ra trong 300ms sau khi bật động cơ thang máy 1.3. Vì cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 bị tắt trong khi in, cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 không bật sau khi vượt qua 1 giây từ điều khiển nâng lên
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra đế băng cassette Đế băng cassette không hoạt động bình thường. Sửa chữa hoặc thay thế đế băng cassette nếu nó không thể di chuyển theo chiều dọc. 2 Kiểm tra bánh răng dẫn động Bánh răng truyền động để nâng đế băng lên không quay đúng cách. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động của động cơ thang máy để nâng đế băng lên có quay trơn tru hay không có tải trọng quá mức. Và tra dầu mỡ vào các bộ phận bị ma sát và sửa chữa các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. 3 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây nếu không có sự liên tục • Động cơ nâng 1 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ dẫn động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 4 Kiểm tra động cơ thang máy 1 Động cơ thang máy 1 bị lỗi. Kiểm tra hoạt động của động cơ thang máy 1 và thay thế nó nếu cần. Thay thế động cơ thang máy 5 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây nếu không có sự liên tục • Cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 6 Kiểm tra cảm biến thang máy 1 Cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 không đúng cách đính kèm, hoặc nó bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy 1. Thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB • Cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 6 Kiểm tra cảm biến thang máy 1 Cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy 1. Thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB • Cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 6 Kiểm tra cảm biến thang máy 1 Cảm biến giới hạn trên của thang máy 1 không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy 1. Thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB 
  • Mã s:C1020 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Nâng động cơ lỗi 2
 • Nguyên nhân:Một trong hai điều sau đây được phát hiện liên tục 5 lần.1. Cảm biến nâng PF 2 không bật sau 16 giây kể từ khi lắp băng cassette 2. Tín hiệu khóa không được phát ra trong 300ms sau khi bật động cơ thang máy 2.3. Vì cảm biến nâng 2 bị tắt trong khi in, nên cảm biến nâng 2 không bật sau khi vượt qua 1 giây từ điều khiển nâng lên.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra đế băng cassette Đế băng cassette không hoạt động bình thường. Sửa chữa hoặc thay thế đế băng cassette nếu nó không thể di chuyển theo chiều dọc. 2 Kiểm tra bánh răng dẫn động Bánh răng truyền động không quay đúng cách. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động của động cơ thang máy để nâng đế băng lên có quay trơn tru hay không có tải trọng quá mức. Và tra dầu mỡ vào các bộ phận bị ma sát và sửa chữa các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. 3 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Động cơ nâng 2 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 4 Kiểm tra động cơ thang máy 2 Động cơ thang máy 2 bị lỗi. Kiểm tra hoạt động của động cơ thang máy 2 và thay thế nó nếu cần. Thay thế động cơ thang máy 5 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Cảm biến giới hạn trên của thang máy 2 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 6 Kiểm tra cảm biến thang máy 2 Cảm biến giới hạn trên của thang máy 2 không đúng cách đính kèm, hoặc nó bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy 2. Sau đó, thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB • Cảm biến giới hạn trên của thang máy 2 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 6 Kiểm tra cảm biến thang máy 2 Cảm biến giới hạn trên của thang máy 2 không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy 2. Sau đó, thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB • Cảm biến giới hạn trên của thang máy 2 – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 6 Kiểm tra cảm biến thang máy 2 Cảm biến giới hạn trên của thang máy 2 không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy 2. Sau đó, thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB ổ nạp PWB ổ nạp bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB 8 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở động cơ lên ​​phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 9 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. sẽ giúp bạn khắc phục lỗi Error Code Kyocera Photocopy
  • Mã s:C1030 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi động cơ nâng PF 1 (Bộ nạp giấy)
 • Nguyên nhân:[PF-7100 (Khay nạp giấy)] 1. Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 1 không bật sau khi vượt qua 16 giây kể từ khi khay 3 được lắp vào. Tín hiệu khóa không được phát hành trong 300ms sau khi bật động cơ nâng PF 1.3. Vì cảm biến nâng PF 1 bị tắt trong khi in, nên cảm biến giới hạn trên của độ nâng PF 1 không bật sau khi vượt qua 1 giây từ điều khiển nâng lên. [PF-7110 (Khay giấy)] 1. Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 1 không bật sau 24 giây kể từ khi lắp băng cassette 3 vào. Cảm biến giới hạn trên của độ nâng PF 1 không bật sau khi vượt qua 3 giây từ bộ điều khiển nâng lên khi bắt đầu in.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra đế băng cassette Đế băng cassette không hoạt động bình thường. Sửa chữa hoặc thay thế đế băng cassette nếu nó không thể di chuyển theo chiều dọc. 2 Kiểm tra bánh răng dẫn động Bánh răng truyền động không quay đúng cách. Kiểm tra xem các bánh răng dẫn động để nâng đế băng lên có quay trơn tru hay không có tải quá mức. Và tra dầu mỡ vào các bộ phận bị ma sát và sửa chữa các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. 3 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế dây khi nó không còn liên tục • Động cơ nâng PF 1 – PF chính PWB Sơ đồ điện của PWB 4 Kiểm tra động cơ nâng PF 1 Động cơ nâng PF 1 bị lỗi. Thay thế động cơ nâng PF 1. 5 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế dây khi nó không còn liên tục. • Cảm biến nâng PF 1 – Sơ đồ điện PWB chính của PF 6 Kiểm tra cảm biến nâng PF 1 Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 1 không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 1. Sau đó, thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. Thay thế PWB chính của PF. Lỗi Error Code Kyocera Photocopy sẽ không cìn
  • Mã s:C1040 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi động cơ nâng PF 2 (Bộ nạp giấy)
 • Nguyên nhân:[PF-7100 (Khay nạp giấy)] 1. Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 2 không bật sau khi vượt qua 16 giây kể từ khi khay 4 được lắp vào. Tín hiệu khóa không được phát hành trong 300ms sau khi bật động cơ nâng PF 2.3. Vì cảm biến nâng PF 2 bị tắt trong khi in, nên cảm biến giới hạn trên của độ nâng PF 2 không bật sau khi vượt qua 1 giây từ điều khiển nâng lên. [PF-7110 (Khay giấy)] 1. Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 2 không bật sau 24 giây kể từ khi khay 4 được lắp vào. Cảm biến giới hạn trên của độ nâng PF 2 không bật sau khi vượt qua 3 giây từ điều khiển nâng lên khi bắt đầu in.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra đế băng cassette Đế băng cassette không hoạt động bình thường. Sửa chữa hoặc thay thế đế băng cassette nếu nó không thể di chuyển theo chiều dọc. 2 Kiểm tra bánh răng dẫn động Bánh răng truyền động để nâng đế băng lên không quay đúng cách. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động của động cơ thang máy để nâng đế băng lên có quay trơn tru hay không có tải trọng quá mức. Và tra dầu mỡ vào các bộ phận bị ma sát và sửa chữa các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. 3 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế dây khi nó không còn liên tục • Động cơ nâng PF 2 – PF chính PWB Sơ đồ điện của PWB 4 Thay thế động cơ nâng PF 2 Động cơ nâng PF 2 bị lỗi. Thay thế động cơ nâng PF 2. 5 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau, và thay thế dây khi nó không còn liên tục • Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 2 – PF chính PWB Sơ đồ điện của PWBs 6 Kiểm tra cảm biến nâng PF 2 Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 2 không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy PF 2. Sau đó, thay thế nó nếu nó không được cố định. 7 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. Thay thế PWB chính của PF
  • Mã s: C1140 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi động cơ thang máy PF (Side Feeder)
 • Nguyên nhân:1. Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF không bật sau 30 giây kể từ khi lắp băng cassette 5 vào. Tín hiệu khóa được phát hiện trong 200ms liên tục khi động cơ thang máy PF đang hoạt động. Cảm biến giới hạn trên của độ nâng PF không bật khi vượt qua 2 giây từ điều khiển tăng dần trong khi in.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra tấm đáy Tấm dưới không hoạt động bình thường. Sửa chữa hoặc thay thế tấm đáy khi nó không di chuyển theo phương thẳng đứng. Thay thế ISU 2 Kiểm tra bánh răng dẫn động Bánh răng truyền động để nâng tấm đáy lên không quay đúng cách. Kiểm tra xem các bánh răng dẫn động để nâng tấm đáy lên có quay trơn tru hoặc không có tải quá mức hay không. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. Thay thế ISU 3 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế dây khi nó không còn liên tục • Động cơ nâng PF – PF chính PWB Sơ đồ điện của PWB 4 Kiểm tra động cơ nâng PF Động cơ nâng PF bị lỗi. Thay thế động cơ nâng PF. 5 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau, và thay thế dây khi nó không còn liên tục • Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF – PF chính PWB Sơ đồ điện của PWB 6 Kiểm tra cảm biến giới hạn trên của thang máy PF Cảm biến giới hạn trên của thang máy PF không được gắn đúng cách hoặc bị lỗi. Gắn lại cảm biến giới hạn trên của thang máy PF. Sau đó, thay thế nó nếu nó không được sửa chữa. 7 Kiểm tra PWB chính của PF PWB chính của PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. Thay thế PWB chính của PF
  • Mã s:C1800 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi giao tiếp bộ nạp giấy
 • Nguyên nhân:Lỗi giao tiếp được phát hiện liên tục 10 lần.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra kết nối Cáp không được kết nối đúng cách với thiết bị chính. Kết nối lại cáp vào thiết bị chính. 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau và thay thế dây khi nó không còn liên tục • PF main PWB – Engine PWB Sơ đồ điện của PWBs 3 Nâng cấp phần mềm Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 4 Thay thế PW chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 5 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB. Xe xóa bỏ hoàn toàn lỗi Error Code Kyocera Photocopy
  • Mã s:C1820 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi giao tiếp bộ nạp giấy (Bộ nạp bên)
 • Nguyên nhân:Lỗi giao tiếp được phát hiện liên tục 10 lần.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra kết nối Nó không được kết nối đúng cách với thiết bị chính. Kết nối lại với thiết bị chính. 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau • PF chính PWB – PF chính PW cho bộ nạp bên Sơ đồ điện của PWBs 3 Nâng cấp phần mềm Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 4 Kiểm tra PWB chính của PF (Bộ nạp bên) PWB chính của PF (Bộ nạp bên) bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF (Bộ nạp bên). Thay thế PWB chính PF (Bộ nạp bên) 5 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 6 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB
  • Mã s:C1900 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi EEPROM khay nạp giấy
 • Nguyên nhân:Dữ liệu ghi và dữ liệu đọc không khớp liên tục 3 lần khi ghi.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra kết nối Nó không được kết nối đúng cách với thiết bị chính. Kết nối lại khay nạp giấy vào thiết bị chính. Ngoài ra, hãy kết nối lại các đầu nối dây giữa PWB của động cơ và PWB chính của PF. Sơ đồ điện của PWB 2 Kiểm tra dây và PWB chính của PF Dây hoặc PWB chính của PF bị lỗi. Nếu dây trên PF chính PWB bị chèn ép hoặc có bất kỳ hư hỏng nào, hãy sửa hoặc thay thế dây. Khi sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 3 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB.
  • Mã s:C1920 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi EEPROM khay nạp giấy (khay nạp bên)
 • Nguyên nhân:Dữ liệu ghi và dữ liệu đọc không khớp liên tục 3 lần khi ghi.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra kết nối Nó không được kết nối đúng cách với thiết bị chính. Kết nối lại khay nạp bên vào thiết bị chính. Ngoài ra, hãy kết nối lại các đầu nối dây giữa PWB của động cơ và PWB chính của PF cho bộ nạp bên. Sơ đồ điện của PWBs 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Nếu các dây trên PF chính PWB cho bộ nạp bên bị chèn ép hoặc có bất kỳ hư hỏng nào, hãy sửa hoặc thay thế dây. Khi sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay thế PWB chính PF cho bộ nạp bên. PF Main PWB Thay thế (Side Feeder) 3 Kiểm tra PWB chính của PF PWB chính của PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF (Bộ nạp bên). Thay thế PWB chính PF (Bộ nạp bên)
  • Mã s:C1950 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi EEPROM đơn vị truyền chính
 • Nguyên nhân:1. Không có phản hồi nào từ thiết bị được phát hiện liên tục trong 5s hoặc hơn 5 lần khi đọc / ghi dữ liệu. Dữ liệu đọc của 2 điểm không khớp liên tục 8 lần. Dữ liệu đọc và dữ liệu ghi không khớp liên tục 8 lần.
  • Bin pháp khc phc:1 Cài đặt lại bộ chuyển chính Bộ chuyển chính không được lắp đặt đúng cách. Cài đặt lại thiết bị chuyển chính. Bộ phận chuyển chính Thay thế 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Bộ chuyển nguồn chính – Bộ chuyển PWB • Bộ chuyển PWB – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 3 Thay thế bộ truyền sơ cấp Bộ truyền chính Bị lỗi. Thay thế đơn vị chuyển giao chính. Thiết bị Truyền chính Thay thế 4 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 5 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB
  • Mã s:C2102 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi Y / C động cơ dành cho nhà phát triển Đối tượng: Các mô hình màu 35ppm hoặc nhanh hơn
 • Nguyên nhân:1. Tín hiệu sẵn sàng ở mức L sau khi vượt qua 2 giây kể từ khi ổ đĩa Y / C của động cơ của nhà phát triển bắt đầu. Tín hiệu sẵn sàng ở mức H liên tục trong 2 giây sau khi Y / C của động cơ của nhà phát triển trở nên ổn định.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra phần ổ đĩa nhà phát triển Phần ổ đĩa nhà phát triển bị lỗi. Thay thế thiết bị truyền động của đơn vị phát triển nếu nó bị lỗi. Thay thế Đơn vị Nhà phát triển 2 Kiểm tra con lăn của nhà phát triển Con lăn của nhà phát triển bị lỗi. Kiểm tra xem con lăn của nhà phát triển có quay hay không và thay thế thiết bị của nhà phát triển nếu không quay. Đơn vị phát triển Thay thế 3 Kiểm tra Y / C động cơ của nhà phát triển Ổ Y / C của động cơ của nhà phát triển bị lỗi. Thực hiện U030 [DLP (CMY)] để kiểm tra hoạt động Y / C của động cơ nhà phát triển. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động có quay trơn tru hay không có tải quá mức. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U030 Thực hiện 4 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục. • Mô tơ nhà phát triển Y / C – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 5 Kiểm tra mô tơ nhà phát triển Y / C Mô tơ nhà phát triển Y / C bị lỗi. Gắn lại động cơ của nhà phát triển Y / C. Sau đó, thay thế nó nếu nó chưa được sửa. Thay thế bộ truyền động chính 6 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Khắc phục hoàn toàn Error Code Kyocera Photocopy
  • Mã s:C2103 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Lỗi COL / M của động cơ dành cho nhà phát triển Đối tượng: Mô hình màu (Mô hình dành cho nhà phát triển COL: 32 / 25ppm, Mô hình dành cho nhà phát triển M: 35ppm hoặc các kiểu nhanh hơn)
 • Nguyên nhân:1. Tín hiệu sẵn sàng không ở mức L để vượt qua 2 giây kể từ khi ổ đĩa COL / M của nhà phát triển được khởi động. Tín hiệu sẵn sàng ở mức H trong 2 giây liên tục sau khi động cơ COL / M của nhà phát triển ổn định.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra phần ổ đĩa nhà phát triển Phần ổ đĩa nhà phát triển bị lỗi. Thay thế thiết bị truyền động của đơn vị phát triển nếu nó bị lỗi. Thay thế Đơn vị Nhà phát triển 2 Kiểm tra con lăn của nhà phát triển Con lăn của nhà phát triển bị lỗi. Kiểm tra xem con lăn của nhà phát triển có quay hay không và thay thế thiết bị của nhà phát triển nếu không quay. Thay thế đơn vị nhà phát triển 3 Kiểm tra mô tơ nhà phát triển Y / C Mô tơ nhà phát triển COL / M không hoạt động đúng cách. Thực hiện U030 [DLP (CMY)] để kiểm tra hoạt động COL / M của động cơ nhà phát triển. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động có quay trơn tru hay không có tải quá mức. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U030 Thực hiện 4 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục. • Mô tơ nhà phát triển COL / M – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 5 Kiểm tra mô tơ nhà phát triển Y / C Mô tơ nhà phát triển COL / M bị lỗi. Gắn lại động cơ của nhà phát triển COL / M. Sau đó, thay thế nó nếu nó chưa được sửa. Thay thế bộ truyền động chính 6 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB Thay thế bộ truyền động chính 6 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB Thay thế bộ truyền động chính 6 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Máy của bạn sẽ không xuất hiện Error Code Kyocera Photocopy
  • Mã s:C2201 Error Code Kyocera Photocopy

 • S mô t:Động cơ trống BK lỗi trạng thái ổn định
 • Nguyên nhân:Tín hiệu sẵn sàng ở mức H liên tục trong 2 giây sau khi động cơ trống BK trở nên ổn định
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra động cơ trống BK Ổ đĩa của động cơ trống BK bị lỗi. Thực hiện U030 [Drum K] để kiểm tra hoạt động của động cơ trống BK. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U030 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Động cơ trống BK – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 3 Kiểm tra bộ trống BK Bộ trống bị lỗi. Kiểm tra xem trống hoặc vít trống được quay theo cách thủ công và thay thế bộ trống nếu không quay. Thay thế bộ trống mực 4 Kiểm tra động cơ trống BK Động cơ trống BK bị lỗi. Thay trống động cơ BK. Thay thế Bộ Truyền động Chính 5 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 6 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB.
  • Mã s:C2203 

 • S mô t:Động cơ trống COL lỗi trạng thái ổn định Đối tượng: Mô hình màu
 • Nguyên nhân:Tín hiệu sẵn sàng ở mức H trong 2 giây liên tục sau khi động cơ trống COL trở nên ổn định.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra động cơ trống COL Truyền động của động cơ trống COL bị lỗi. Thực hiện U030 [Drum COL] để kiểm tra hoạt động COL của động cơ trống. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động quay trơn tru hoặc không có tải quá mức. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U030 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Động cơ trống COL – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 3 Thay thế động cơ trống COL Động cơ trống COL bị lỗi. Thay thế trống động cơ COL. Thay thế bộ truyền động chính 4 Kiểm tra bộ trống mực và bộ phận phát triển Bộ trống mực bị lỗi. Kiểm tra xem trống hoặc vít trống được quay theo cách thủ công và thay thế bộ trống nếu không quay. Thay thế bộ trống mực 5 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 6 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Là lỗi Error Code Kyocera Photocopy sẽ hoàn toàn không cong
  • Mã s:C230

 • S mô t:Lỗi động cơ Fuser
 • Nguyên nhân:Tín hiệu sẵn sàng ở mức H trong 1,5 giây liên tục trong quá trình truyền động động cơ bộ nhiệt áp.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra động cơ bộ nhiệt áp Hoạt động của động cơ bộ nhiệt áp bị lỗi. Thực thi U030 [Fuser] để kiểm tra hoạt động của động cơ fuser. Kiểm tra xem các bánh răng truyền động có quay trơn tru hoặc không có tải quá mức. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U030 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Động cơ bộ sấy – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nguồn cấp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 3 Thay thế bộ nhiệt áp Bộ nhiệt áp bị lỗi. Thay thế bộ nhiệt áp. Thay thế bộ nhiệt áp 4 Thay thế bộ dẫn động bộ nhiệt áp Bộ dẫn động bộ nhiệt áp bị lỗi. Thay thế bộ truyền động nhiệt áp. Thay thế bộ truyền động bộ nhiệt áp 5 Thay thế động cơ bộ nhiệt áp Mô tơ bộ nhiệt áp bị lỗi. Thay thế động cơ bộ nhiệt áp. Fuser Drive Unit Replacement 6 Thay thế bộ truyền động nạp PWB Bộ truyền động nạp PWB bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở không phải là phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB.
  • Mã s:C2500 

 • S mô t:Lỗi động cơ nạp giấy
 • Nguyên nhân:Tín hiệu sẵn sàng không ở mức L sau khi vượt qua 2 giây kể từ khi khởi động động cơ nạp giấy.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra mô tơ nạp giấy Hoạt động của mô tơ nạp giấy bị lỗi. Thực hiện [Nạp] ở U030 để kiểm tra hoạt động của động cơ nạp giấy. Kiểm tra xem trục nạp giấy và bánh răng truyền động có quay trơn tru hoặc không có tải quá mức hay không. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U030 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Động cơ nạp – Bộ truyền động nạp PWB • Bộ truyền động nạp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWB 3 Thay thế động cơ nạp giấy Động cơ nạp giấy bị lỗi. Thay thế động cơ nạp giấy. 4 Thay thế bộ truyền động nạp giấy Bộ truyền động nạp giấy bị lỗi. Thay thế bộ truyền động nạp giấy. Thay thế bộ truyền động nạp 5 Thay thế bộ truyền động nạp PWB Bộ truyền động nạp PWB bị lỗi. Thay thế ổ đĩa nguồn cấp dữ liệu PWB. 6 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở bị lỗi. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB.
  • Mã s:C2600 

 • S mô t:Lỗi động cơ nguồn cấp dữ liệu PF
 • Nguyên nhân:Tín hiệu sẵn sàng không ở mức L (quay ổn định) sau khi vượt qua 1 giây kể từ khi bắt đầu truyền động động cơ cấp PF.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra động cơ cấp PF Động cơ cấp PF không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi. Kiểm tra hoạt động nạp giấy bằng cách thực hiện [2PF] hoặc [LCF] tại U247 và [Motor On]. Nếu nó bị lỗi, hãy lắp lại đầu nối của động cơ nạp giấy. không có quá tải. Và tra mỡ vào các bộ phận ma sát và cố định các bộ phận liên quan để chúng có thể quay trơn tru. U247 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi. Lắp lại các đầu nối dây sau và thay thế dây khi nó không còn liên tục • Động cơ nạp giấy PF – PF chính PWB Sơ đồ điện của PWB 3 Kiểm tra kết nối Kết nối giữa PWB chính PF và PWB chính không chính xác. Kiểm tra kết nối dây sau, và sửa các cực và lắp lại tất cả các đầu nối.Nếu các bộ phận kết nối bị biến dạng hoặc hư hỏng, hãy thay thế chúng. • PF main PWB – Engine PWB (Đầu nối ngăn kéo giữa khay nạp giấy và thiết bị chính) Sơ đồ điện của PWBs 4 Thay thế Động cơ cấp PF Động cơ cấp PF bị lỗi. Thay thế động cơ cấp PF. Thay thế bộ phận truyền động PF 5 Nâng cấp chương trình cơ sở Phần sụn động cơ hoặc phần sụn PF bị lỗi. Nâng cấp phần sụn động cơ và phần sụn PF lên phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở 6 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB • PF chính PWB – Động cơ PWB (Đầu nối ngăn kéo giữa khay nạp giấy và thiết bị chính) Sơ đồ điện của PWBs 4 Thay thế động cơ nạp PF Động cơ nạp PF bị lỗi. Thay thế động cơ cấp PF. Thay thế bộ phận truyền động PF 5 Nâng cấp chương trình cơ sở Phần sụn động cơ hoặc phần sụn PF bị lỗi. Nâng cấp phần sụn động cơ và phần sụn PF lên phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở 6 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB • PF chính PWB – Động cơ PWB (Đầu nối ngăn kéo giữa khay nạp giấy và thiết bị chính) Sơ đồ điện của PWBs 4 Thay thế động cơ nạp PF Động cơ nạp PF bị lỗi. Thay thế động cơ cấp PF. Thay thế bộ phận truyền động PF 5 Nâng cấp chương trình cơ sở Phần sụn động cơ hoặc phần sụn PF bị lỗi. Nâng cấp phần sụn động cơ và phần sụn PF lên phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở 6 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB Nâng cấp phần sụn động cơ và phần sụn PF lên phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở 6 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB. Thay thế động cơ PWB Nâng cấp phần sụn động cơ và phần sụn PF lên phiên bản mới nhất. Nâng cấp chương trình cơ sở 6 Thay thế PWB chính PF PWB chính PF bị lỗi. Thay thế PWB chính của PF. PF Thay thế PWB chính 7 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB
  • Mã s:C2700 

 • S mô t:Lỗi phát hành chuyển giao chính / phụ
 • Nguyên nhân:Trạng thái nhả hoặc áp suất của động cơ nhả đai tiếp tục trong 2,3 giây sau khi điều khiển động cơ theo hướng nhả hoặc theo hướng áp suất.
  • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra các thành phần truyền động Bộ truyền động truyền động của động cơ nhả đai bị lỗi. Thực hiện U030 [Nâng đai]. Sửa chữa các thành phần truyền động khi ổ đĩa động cơ không được truyền. U030 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách. Lắp lại các đầu nối dây sau • Mô tơ nhả đai – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Cảm biến nhả đai – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 3 Kiểm tra cảm biến nhả đai Cảm biến nhả đai ra khỏi máy. Gắn lại hoặc thay thế cảm biến nhả đai. 4 Kiểm tra động cơ nhả đai Mô tơ nhả đai hoạt động không bình thường. Gắn lại hoặc thay thế động cơ tháo đai. 5 Thay thế bộ phận chuyển chính Bộ phận dẫn động nâng trục con lăn chuyển động chính bị lỗi. Thay thế đơn vị chuyển giao chính. Thay thế Thiết bị Truyền chính 6 Thay thế hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp PWB bị lỗi. Thay thế hình ảnh nguồn cấp dữ liệu PWB. 7 Nâng cấp phần mềm Chương trình cơ sở bị lỗi. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 8 Thay thế PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Thay thế động cơ PWB.. Sẽ không còn Error Code Kyocera Photocopy
  • Mã s:C2760 

 • S mô t:Nhà phát triển BK / lỗi khởi động động cơ đai
 • Nguyên nhân:1. Xung FG của động cơ không được đưa vào liên tục trong 2 giây trong quá trình động cơ hoạt động. Xung FG vượt quá 4000 vòng / phút được phát hiện liên tục 10 lần. Tốc độ động cơ vượt ra ngoài tốc độ mục tiêu (+/- 6,25%) và tình trạng này được tiếp tục trong 2 giây
 • Bin pháp khc phc:1 Kiểm tra bộ phận truyền động động cơ dây đai BK / nhà phát triển Bộ truyền động bộ truyền động động cơ dây đai BK / nhà phát triển bị lỗi. Thực hiện U030 [DLP (K)] để kiểm tra tải trọng quá mức không tác dụng lên bánh răng truyền động, con lăn và dây đai bằng cách xoay chúng. Sau đó, làm sạch phần ổ đĩa của bộ chuyển chính. U030 Thực hiện 2 Kiểm tra dây điện Dây không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi. Cắm lại các đầu nối dây sau và thay thế các dây khi chúng không còn liên tục • Nhà phát triển BK / động cơ dây đai – Hình ảnh nguồn cấp PWB • Hình ảnh nguồn cấp PWB – Động cơ PWB Sơ đồ điện của PWBs 3 Kiểm tra nhà phát triển BK / động cơ dây đai Nhà phát triển BK / belt động cơ bị lỗi. Gắn lại động cơ dây đai / BK của nhà phát triển và kết nối lại dây. Thay thế nó nếu nó không được sửa chữa. Bộ phận Ổ đĩa chính Thay thế 4 Nâng cấp chương trình cơ sở Chương trình cơ sở bị lỗi. Nâng cấp chương trình cơ sở lên phiên bản mới nhất Nâng cấp chương trình cơ sở 5 Kiểm tra hình ảnh nguồn cấp PWB Hình ảnh nguồn cấp PWB bị lỗi. Kết nối lại các đầu nối trên PWB hình ảnh nguồn cấp dữ liệu. Sau đó, sửa hoặc thay thế dây nếu chúng bị chèn ép bởi bộ phận khác hoặc nếu chúng có bất kỳ hư hỏng nào. Khi sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay thế PWB hình ảnh nguồn cấp dữ liệu. 6 Kiểm tra PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Kết nối lại các đầu nối trên PWB động cơ. Sau đó, sửa hoặc thay thế dây nếu chúng bị chèn ép bởi bộ phận khác hoặc nếu chúng có bất kỳ hư hỏng nào. Khi sự cố không được giải quyết sau đó, hãy thay thế PWB động cơ. Thay thế động cơ PWB Khi sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay thế PWB hình ảnh nguồn cấp dữ liệu. 6 Kiểm tra PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Kết nối lại các đầu nối trên PWB động cơ. Sau đó, sửa hoặc thay thế dây nếu chúng bị chèn ép bởi bộ phận khác hoặc nếu chúng có bất kỳ hư hỏng nào. Khi sự cố không được giải quyết sau đó, hãy thay thế PWB động cơ. Thay thế động cơ PWB Khi sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay thế PWB hình ảnh nguồn cấp dữ liệu. 6 Kiểm tra PWB động cơ PWB động cơ bị lỗi. Kết nối lại các đầu nối trên PWB động cơ. Sau đó, sửa hoặc thay thế dây nếu chúng bị chèn ép bởi bộ phận khác hoặc nếu chúng có bất kỳ hư hỏng nào. Khi sự cố không được giải quyết sau đó, hãy thay thế PWB động cơ.sẽ hết lỗiError Code Kyocera Photocopy
Nếu bạn thấy bài viết có ích cho cộng đồng sử dụng máy in, máy photocopy hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi nhé.
 ?
 Group Hỗ Trợ
 Fanpage

Máy Văn Phòng NHK_VN Là Đơn Vị Chuyên
Đổ Mực Máy Photocopy | Sửa Chữa Máy Photocopy
HotLine : 0947438131